ÖZOFAGUS ATREZİSİ + TRAKEAÖZOFAGEAL FİSTÜL TANIM Konjenital özofagus atrezisi, ilk kez 1670 yılında William Durston tarafından bir ikiz eşinde tanımlanmıştır. Klasik proksimal özofagus atrezisi ve trakeoözofagial fistül (TEF)