Bakteriler ve Cerrahi İnfeksiyonlar Cerrahi infeksiyonlara sebep olan bakteriler gram-pozitif koklar, aerobik ve fakultatif anaerobik gram-negatif basiller ve anaerobik bakterilerdir. Gram-pozitif koklar: Cerrahi infeksiyonlarda en sık karşımıza çıkan