Ağrı Algısını Etkileyen Faktörler Ağrı bireyden bireye, kültürden kültüre farklılık gösterir. Bir bi­reyde tolere edilemez ağrı oluşturan bir uyaran diğer bir birey tara­fından rahatlıkla tolere edilebilir. Bu nedenle