Perikardit Kalbi çevreleyen zarın iltihabı hastalığıdır. Perikarditte, vis-seral ve pariyatal perikard yaprakları arasındaki boşlukta enfeksi­yon ve hemorajiden oluşan bir sıvı birikir. Hatta bazı durumlarda pariyatal ve visseral perikard