Yara Komplikasyonları Hematom: Yetersiz hemostaz yapılan, hipertan­siyonu olan, aspirin ya da antikoagülan alan veya koagülopatisi olanlarda, massif transfüzyon yapı­lanlarda yarada kan ve pıhtının toplanması sonucu hematom oluşur. Hematom