Özellikleri: Genellikle Akdeniz Bölgesin”de Ege Bölgesin’de yetişen, başlık biçiminde çiçek açan,güzel kokulu bir bitkidir. Sadece Anadolu’da 90 kadar değişik bitki türü yetişir. Dünyada, Orta Avrupa ve Balkanlar’da bulunur.