Aile İçindeki Hasta, Hasta Bakım Planı, Hasta Bakımında Hasta, yardıma gereksinme duyan bir kişidir. Bu nedenle, has­taya bakacak olan aile bireyinin ya da bireylerinin belirli konularda bilgili olması