Ülser, inflamatuar nekrotik dokunun ayrılması sonucu ortaya çıkan, organ veya doku yüzeyinin lokal bir defekt olarak tanımlanır. Buna göre bacak ülseri tek başına bir hastalık olmayıp, altta yatan