Miyelografi Lomber ponksiyon ile subaraknoid mesafeye radyoopak madde enjekte edilir. Enjeksiyondan önce Floroskopi ve röntgen muayenesi yapılır. Hastanın işleme hazırlanışı LP gibidir. İlave olarak hasta işlemden 4 saat