Kan şekeri endeksi (Glisemi endeksi): Araştırmayı glusidlerin sindirilme hızına göre yapmak yerine, kan şekerinin az ya da çok artmasından yola çıkarak incelmek daha doğrudur. Dolayısıyla bizi ilgilendiren her