Bulaşıcı hast­alıklar Organizmanın mikr­oplar veya virüsler tarafından istilası sonucu ortaya çıkan enfek­siyon hali olup, bir kişiden diğerine bulaşabilir ve salgınlara yol açar. Bu hast­alıklar çocuklarda sık görülmekle birlikte,