sabreur: Eskrimci. sacrum: Kuyruk sokumu. sag: Eğilmek sail: Yelken. sail maker: Yelkenci. sailing: Yelkencilik. saliva: Salya, tükrük. salutary: Sportmence. salute: Selamlama. sand bag: Kum torbası. sanitary: Sağlıklı koşul.