UNVANI                       : HASTANE MÜDÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER  : Sağlık yönetimi, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk ve sağlık alanında eğitim veren dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu