Kemoterapi Tedavisi, Meme Kanser Kemopterapi, Sistemik Tedavi Meme kanserinde sistemik tedavinin esasını oluşturur. Meme kanseri tanısı konulduğunda uzak metastazların bulunduğu düşüncesine daya­nır. Oldukça ciddi fizik ve olumsuz yan