"ekojenite nedir" ile Etiketlenen Yazılar

Hodgkin Hastaligi

Hodgkin Hastalığı Nedir Lenfomalar grubunda bulunan Hodgkin hastalığı lenfoid dokunun giderek genişlemesi ve lenfadenopatiyle karakteristiktir. Habis lenfomalar birbirlerine yakın benzerlik gösterirler.Hodgkin hastalığı lenfomaların üçte birinden fazlasını kapsamaktadır. Hastalık en çok 20-40 yaşlarında görülür.Yılda öl...

echovist 200 kontrast madde

ENDİKASYONLARI Doppler ekokardiyografik tetkikle, özellikle hemodinamik değişikliklere yol açan patolojilerin mevcut olup olmadığının saptanması ya da takibi: Trikuspital ve pulmoner kapakçıkların defektleri, konjenital defektler (örn. atrial septum ve ventriküler septum defektleri), intrakaviter kitleler ve trombuslar ve sağ kalb...

Akut Karın Radyolojik Tanı

Ayakta direkt batın grafisi, batında serbest havanın varlığını araştırmak için kullanılmaktadır. Direkt batın grafileri ile tam bir tanı sağlayabilmek için birden çok (en ideali 6) pozisyonda görüntü alınması gerektiği bildirilmiştir. • Genel olarak ince barsakta, özellikle sağ üst kadranda, genişliği 2,5 cmyi geçen ...