"epikriz örnekleri" ile Etiketlenen Yazılar

NORMAL DOĞUM EPİKRİZ FORMU ÖRNEĞİ

Anamnez :Ağrıklı gebelikFizik Muayene :collum 4 cm dilate,baş gelişi,poche-,çks:140/dkUSG :tek,fka+,37 haftalık canlı gebelik,afv azalmış.Ön Tanısı :miadında ağrılı gebelik Normal Doğum :Hasta odasına alındı.Gerekli doğum öncesi tetkikler istendi (Hemogram, AKŞ) lavman yapıldı.NST normal bulunularak damar yolu...

TEROPATİK KÜRETAJ ÖRNEK EPİKRİZ FORMU

Yatış Tarihi : / /2010Anamnez : GEBELİK + VAGİNAL KANAMA. Fizik Muayene : GEBELİK + VAG. KANAMA USG : BLİGHTED OVUM Ön Tanısı : BLİGHTED OVUM Ameliyat Tarihi : / /2010 Operasyon : TEROPATİK KÜRETAJ Operasyon Tekniği :Hasta jinekolojik pozisyonda genel anestezi altında SKA hazırlandı. Vagene spekulum uyg...