Ergenlik büyümektir. Ergenlik değişmektir. Ergenlik başkalaşımdır. Ergenliği ikinci doğum olarak da düşünebiliriz. Doğum fetüs halden bebek hale geçişi, ergenlik de çocukluktan erişkinliğe geçişi ifade eder. Dolto ergenleri kabuk