Kardiyovasküler Komplikasyonlar Aritmi, kalp yetersizliği, hipertansiyon, kapak hastalıkları, aort stenozu gibi durumlar ameliyat öncesi belirlenir ve gerekli tedbirler alındıktan son­ra hasta ameliyat edilir. Ameliyat sonrası hastalar monitörize edilerek