"ıbuflam 600" ile Etiketlenen Yazılar

ibu 600 20 salınım tablet

ENDİKASYONLARI Ro­ma­­to­idart­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit ve di­ğer non­ro­ma­to­id (se­ro-ne­ga­tif)art­ro­pa­ti­le­rin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. KONTRENDİKASYONLARI İbup­ro­fe­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve As­pi­rin i­le di­ğer nons­te...