Paratiroid Hormon Paratiroid bezlerden salgılanan hormondur. Kandaki kalsiyum ve fosfat konsantrasyonunu ayarlar, kandaki kalsiyum düzeyini arttırır, fosfat düzeyini ise düşürür. Egzersizin etkisi bilinmemektedir. Paratiroid Salgı Bezi Tiroid salgı