Işık Sistemi, Işık Hakkında Bilgi Işık Nedir, hemen hemen bütün canlılarda, direk veya dolaylı olarak biyolo­jik süreçlerin gerçekleşmesini sağlayan ve enerjinin temel kaynağı olan önemli bir fiziksel çevre