Kol kemiği (humerus), kürek kemiği (skapula) ve köprücük kemiği (klavikula) nin oluşturduğu kavşak eklemidir. Omuz ağrısının en sık görülen sebebi impingement (sıkışma) sendromudur. Kolu kaldırıp döndüren kasların (rotator