Koordinasyon Nedir Amaca yönelik bir harekette, iskelet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içerisinde çalış­ması ve etkileşimidir. 2.Düzen sağlama, işbirliği. 3. Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bir