Bağırsak Bypass Ameliyatları 1952’de İsveç’ten V. Henriksson ve ark.’nın obesite için ilk kez masif ince barsak rezeksiyonu yaptıkları anlaşılmıştır. İki yıl sonra Lin-ner, ilk jejunoileal bypass ameliyatını gerçekleştirmiştir.