Lohusalık Dönemi, Loğusa Kadın Doğumdan sonra plasentanın atılmasından, üreme organlarının normale dönmesine dek geçen 6 haftalık süredir. Bu dönem deki kadına lohusa veya puerpera denir. Lohusallık dönemde şu