"lansor 30 mg faydaları" ile Etiketlenen Yazılar

LANSOR 30 MG 28 KAPSÜL dozu kullanimi

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Duodenal ülser idame tedavisi: Yetişkinler için önerilen oral doz aç karnına günde 1 defa 15 mg’dır. İdame tedavisinde yapılan kontrollü klinik çalışmaların süresi 12 ayı geçmemektedir.Gastrik ülser idame tedavisi: Yetişkinler için önerilen oral doz aç karnına gü...

Lansor 30 mg 28 kapsül

İlaç Formülü: Lansoprazol, 15-30 mg Endikasyonları: Duodenal ülser, gastrik ülser ve reflü özofajitin idame tedavilerinde endikedir. Kontrendikasyonları: Gebelerde, süt veren annelerde ve 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Uyarı ve önlemler : Hepatik yetmezliği olanlarda günlük doz 30 mg'ı aşmamalıdır. T...