Biyopsi Meme hastalıklarının tanısında biyopsinin özel bir yeri vardır. Basit kistlerin dışında memede her palpe edilen kitlenin açıklığa kavuşturulması gere­kir. Zira, selim izlenimi veren kitlelerin yaklaşık % 15