Gastro-özofageal refluks hastalığında (GÖRH) Erozif refluks özofajiti’nin tedavisinde Nükslerin önlenmesi için, iyileşmiş refluks özofajiti’nin uzun süreli idame tedavisinde Gastro-özofageal refluks hastalığının semptomatik tedavisinde Uygun bir antibiyotik kombinasyonu ile