Pansuman Çeşitleri ve Pansuman uygulaması Koruyucu Pansuman Yarayı dış etkenlerden koruyarak 2. defa kirlenmesine engel olur. Akıntısı ol­mayan ameliyat yaraları ile kabuklu kuru yaralar üzerine uygulanır. Koruyucu pansu­man