Parasetamol Zehirlenmesi (Asetominofen), Analjezik ve antipretik olarak yaygın kullanılır. Toksik doz 140 mg/kg. Karaciğer toksisitesi yapar. Belirtiler ve Bulgular Bulantı ve kusma ilk görülen belirtidir. 24-48 saat içinde