"plöritik ağrı nedir" ile Etiketlenen Yazılar

Plörezi (plörit)

Plörezi, plevranın enflamasyonudur. Bu enflamasyon hem paryetal hem de viseral plevrayı kapsar. Etyoloji: Plörezinin oluşumu ve gelişimi tek başına değildir. Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişir. Pnömoni tüberküloz, kollajen hastalıklar, göğüs travması, pulmoner enfarktüs, pulmoner emboli, torakosto...