"polip ameliyatı izle" ile Etiketlenen Yazılar

Nasal Polip Tedavisi

Nasal polipler nasal boşlukta oluşan büyümelerdir. Damlacık şeklinde nasal boşlukta oluşan bu polipler kanserli hücreler değillerdir ve genellikle oldukça yaygındırlar. Nasal poliplerin oluşma nedeni genellikle nasal yolda oluşan aşırı iritasyon veya bazı bakteriyel ve viral enfeksiyonlar olabilir. Nasal polipler genellikle zar...

Kolon ve Rektum Ca

Kolon ve Rektum Ca endrüstrileşmiş toplumlarda sıktır. Endüstrileşmemiş ülkelerde düşük orandadır. Japonya'da kolon Ca'sı seyrektir. Beslenme ile ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Yağdan zengin gıdaların fazla tüketilmesi ile ilgilidir. Geri kalmış ülkelerde barsak florası daha değişiktir. Bakteriler steroidleri karş...

Rektal Tümörler ve Ameliyatı

Beden açısından daha kolaydır ve iyileşme süresi daha kısadır, ama herkes için uygun değildir Rektal kanser tanısı konulduysa büyük olasılıkla "açık" ameliyat ge­rekecektir. Cerrah tümöre ulaşıp çı­karmak ve kanserin yayılıp yayılma-dığını görmek için komşu dokuları incelemek amacıyla karında deri ve kaslar...