İlaç Formulü 20mg Fluoksetin hcl Kapsül Endikasyonları Prozac depresyonunve buna eşlik eden anksiyetinin, ayrıca bulimia nervoza ve obsesif-kompülsif hstalık tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları Fruoksetine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.