Polisitemi ve Eritrositoz Nedir, Polisitemi hastalığı Kanda şekilli elemanların artmasıdır. Eritrositoz, eritrosit artışıdır. Eritrositozda Ht değeri ve eritrosit artar. Lökositoz ve trombositoz yoktur. 2’ye ayrılır. A-Nisbi B-Mutlak -Doku