İmmünoloji Nedir, Allerji ve Klinik İmmünoloji İmmünoloji Ders Notları Canlılar, doğada bulunan patojen etkenlerden ve yabancı maddelerden kendilerini ko­rumak ve bunları ortadan kaldırabilmek için birçok mekanizma ile donatılmıştır.