Etiket: refleks hızlandırma

Spor ve Beden Egitimi Nedir

Spor ve Beden Eğitimi Beden Eğitimi Nedir İnsan bütününü oluş­turan fiziki, ruhi ve zihni vasıfların bu­lunduğu yaşın ve genetik potansiyelin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılması için bedeni aktiviteler ve
Read More

Ig Vena n ıv flakon

» Immunglobulin ENDİKASYONLARI Do­ğalola­rak olu­şan an­ti­kor­la­rın rep­las­ma­nı/subs­ti­tüs­yo­nu kli­nik ola­rakuy­gun gö­rü­len has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. KONTRENDİKASYONLARI İm­müng­lo­bu­lin­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lık­ta, özel­lik­le IgA’ya kar­şı an­ti­kor­la­ra sa­hipIgA ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. UYARILAR &
Read More