"ruyada çocuğun yere düşmesi" ile Etiketlenen Yazılar

Prematüre Anemisi

PREMATÜRE ANEMİSİ  Fetal eritrositlerde oksijene afinitesi fazla olan HbF  yüksek, 2,3 difosfogliserat düzeyi  düşük olduğu için, dokulara yeterli oksijenin sağlanabilmesi  amacıyla intrauterin hayatta  fetusun hemoglobin düzeyi yüksektir. Bu nedenle hem term (1gm/dl) hem de prematüre  bebekler, erişkin...