PREMATÜRE ANEMİSİ  Fetal eritrositlerde oksijene afinitesi fazla olan HbF  yüksek, 2,3 difosfogliserat düzeyi  düşük olduğu için, dokulara yeterli oksijenin sağlanabilmesi  amacıyla intrauterin hayatta  fetusun hemoglobin düzeyi yüksektir. Bu