Bitlenme (Pedikülozis), Bitlenmek Bitlenme (Pedikülozis) insan bit türlerinden birinin enfestasyonu sonucu oluşur. Farklı türler farklı enfestasyon formlarına neden olur. Pedikülozis Kapitis (Baş Biti) Pedikulus kapitis enfestasyonu çok yaygın