"şok çeşitleri ve hemşirelik bakımı" ile Etiketlenen Yazılar

Kardiyojenik Sok Nedir Tani Tedavisi

Kardiyojenik Şok Nedir Kardiyojenik şok altta yatan kalp yetmezliğine bağlı olarak doku perfüzyonu bozulduğunda görü­lür. Kardiyojenik şok intrinsik faktörlerin neden ol­duğu ve ekstrinsik faktörlerin neden olduğu tipler şeklinde iki grupta incelenebilir. İntrinsik kalp yetmezliği, akut miyokard infarktı, konjestif kalp...