Akut Ciğer Ödemi Sol ventrikülün ileri derecede yetmezliğine bağlı olarak faz­la miktarda sıvının akciğerlerin intertisiyel boşluklarında ve alveollerde birikmesiyle karakterize acil bir durumdur. Belirti ve Bulgular Akut akciğer