İlk Yardımın Hedefleri (Amaçları), İlkyardım Bilgileri Kazalarda İlk yardım ve Önemi Hedef, amacı meydana getiren birimlerdir. Bir veya birden çok hedef, birbirlerini tamamlayarak amacı oluşturur. Hedefler, ilk yardımda