Kişileri evli, bekar ve dul olarak sıralamak gerekirse, her üç tip insan için sağlık durumları ve ölüm oranları incelenmiştir. Bu araştırmaya göre, hiç evlenmemiş kişilerin ölüm oranı evlenmiş