(ßeta 2 mikroglobulin amiloidozu) * Uzun SDBY olan hastalarda görülen, kemik ve eklem hasarlarına neden olan, önemli bir kronik böbrek yetmezliği komplikasyonudur. * Diyaliz amiloidozunu tutulumu: – Karpal