Tavus kuşu ödü,içilirse müzmin dizanteri hastalıgına izale eder. karın agrısını alır….