Zührevi Hastalıklar, Zührevi Hastalıkları Hakkında Bilgiler Zührevi hastalıklar bulaşıcıdır ve cinsel birleşme sonucu insan­dan insana geçer. Başlıca zührevi hastaıklar belsoğukluğu (go­nore), frengi (sifilis) ve yumuşak şankrdır (şankroid). Hastalı­ğın