Prostat ismini bağırsaktan bakıldığında, idrar kesesinin tam karşısında olmasından alan bir adale-bezedir.Görevi, sperm sıvısının büyük bir çoğunluğunu üretmektir.Arkada ara bir lobül, önde ise merkezi bir lobül tarafından bağlanan