Tetanoz, Tetanoz Belirtileri, Tetanoz Aşısı Reanimasyondaki ilerlemelere rağmen, hâlâ öldürücü niteliğini koruyan bu has­talık, aşıyla önlenebilir. Ayrıca okula gi­den çocuklara yapılması zorunludur. He­men her yerde bulunan tetanoz mikrobu,