Akut Solunum Yolu Tıkanıklığı, Solunum Yolunun Tıkanması Bebek ve çocukların erişkinlere göre daha küçük ve dar olan larinks ve trakealarının tı­kanması hem daha kolay hem de tehlikeli­dir. Yenidoğanda