Moniliasis (Kandidiasis) Etkeni candida albicans’dır. Antibiotikler, kortikosteroitler ve debi-litan hastalıklar moniliasis insidensini artırır. Solunum sisteminde iki tür moniliasis oluşur. 1. Bronşiyal moniliasis 2. Pulmoner moniliasis. Bronşiyal moniliasis’de başlıca