Ölümü Yaklaşan Hasta ve Bakımı Çağlar boyunca ölümün insanlar üzerindeki etkisi, kültürlere ve za­mana göre değişiklikler göstermiştir. Günümüzde ölüm sözcüğü ye­rine çoğu zaman “dinlenme” “uzun uyku” ya da